Іщенко Віталій Анатолійович

Резюме

Завідувач кафедри екології та екологічної безпеки.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри, з 2011 по 2014 рік працював заступником директора ІнЕЕК з навчально-виховної роботи. 

У 2005 році закінчив Вінницький національний технічний університет та отримав диплом із відзнакою за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

У 2005-2008 рр. паралельно із навчанням у аспірантурі працював асистентом кафедри хімії та екологічної безпеки ВНТУ. У 2009 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин", після чого у цьому ж році переведений на посаду старшого викладача кафедри екології та екологічної безпеки ВНТУ, а в 2010 році обраний на посаду доцента цієї ж кафедри. З 2011 по 2014 рік був заступником директора з навчально-виховної роботи Інституту екології екологічної кібернетики ВНТУ.

Автор понад 80 наукових робіт у галузях контролю вмісту забруднювальних речовин у повітрі, поводження з твердими побутовими відходами, екологічної мережі, серед них: 6 – у виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science, більше 20 статей у фахових виданнях, 5 монографій, 6 навчальних посібників, 2 патенти на корисну модель, 2 методичних вказівок.

Іщенко В. А. був відповідальним виконавцем 7 госпдоговірних науково-дослідних робіт, а також виконавцем 5 держбюджетних науково-дослідних робіт. Іщенко В. А. є співорганізатором 6-и Всеукраїнських з’їздів екологів з міжнародною участю, учасником понад 40 наукових і науково-практичних конференцій, семінарів і зібрань.

Співорганізатор 6-и Всеукраїнських з’їздів екологів з міжнародною участю. Учасник понад 30 наукових і науково-практичних конференцій, семінарів і зібрань, в тому числі 7 міжнародних заходів, організованих європейською організацією EYFA, у діяльності якої екологічні питання є пріоритетними. Лауреат стипендії Президента України, нагороджений грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної держадміністрації.

Тричі стажувався у закордонних навчальних закладах: 2013-2014 рр. - Дрезденський технічний університет (Німеччина), 2016 р. - Ліверпульський університет ім. Джона Мурса (Великобританія), 2017-2018 рр. - Віденський технічний університет (Австрія).

Член редакційної колегії міжнародного журналу "International Journal of Mineral Processing and Extractive Metallurgy", рецензент у міжнародному журналі "Journal of Industrial Pollution Effects and Control"

Резюме

Профіль у Google Scholar

Scopus

Web of Science

ORCID

Publons (ResearcherID)

Research Gate